O Gazecie Górskiej


Gazeta Górska to kwartalnik o górach wydawany przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie od 1993 roku. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym redaktorem pisma był Edward Moskała. Od 1996 do końca 2008 roku redaktorem naczelnym był Zbigniew Kresek.

Historia powstania i działania Gazety Górskiej została opisana przez Zbigniewa Kreska w artykule, który ukazał się na jej łamach w wiosennym numerze z 2009 roku nr 1(66):

Pierwszy numer Gazety Górskiej ujrzał światło dzienne w maju 1993 roku. Tak się złożyło, że byłem autorem artykułu wstępnego pt. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Zaopatrzyłem go nadtytułem Wszystko o górach – wszystko dla gór. Od tego czasu zdanie to stało się hasłem programowym COTG, od drugiego numeru jest częścią winiety tytułowej Gazety, umieszczone takie zostało na ścianie sali konferencyjnej Ośrodka. W styczniu 1996 roku, z woli członków zespołu redakcyjnego zostałem redaktorem naczelnym i byłem nim trzynaście lat, do końca 2008 roku i sześćdziesiątego piątego numeru pisma...